Welkom bij het Wereldhuis

Ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden

Migratie heeft vele gezichten. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verhaal van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten.