wereldhuis STEK - voor Stad en Kerk
Facebook Twitter

 

Het doel van Den Haag Wereldhuis

Het Wereldhuis is een project van de stichting voor Stad en Kerk (STEK) en fungeert zowel als ontmoetingsplek als advies- en kennnisecentrum. Het Wereldhuis adviseert en ondersteunt ongedocumenteerden (migranten zonder verblijfsvergunning) in Den Haag, die uitgesloten zijn van sociale rechten. Het Wereldhuis helpt ze om de rechten die ze wel hebben te benutten. Ongedocumenteerden verkeren vaak in een geïsoleerde positie. Om dit isolement te doorbreken organiseert het Wereldhuis diverse activiteiten zoals de thema-avond.
Tevens vindt het Wereldhuis het belangrijk om het maatschappelijk draagvlak ten aanzien van ongedocumenteerden te vergroten o.a. door middel van samenwerking met andere organisaties (o.a. VluchtelingenWerk Nederland) en overleg met de politiek.

 

Den Haag Wereldhuis
Paardenbergstraat 1a,
2572 XH Den Haag
Tel: +31 (0) 642 036200,
E-mail: dhwereldhuis@stekdenhaag.nl
Den Haag Wereldhuis is een project van
STEK - voor Stad en Kerk

Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen